Suvadin, Home

एउटा रातो नम्बर बाट फोन त आथ्यो,

मैले त फोन उठाएर माफ गर्नुहोस् तपाईंले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको फोन स्वीच अफ गरिएको छ.. भन्दिएँ! 

 

 

More form the Internet

loading...