Suvadin, Home

Infotice.....

Find information about products and services around you.

HEALTH

Info Post By

Suva Admin

Confident
  • Jan 25, 2017 17:26
  • 566 

Categories


Home Health Care

Medical company in Kathmandu, Nepal

We provide you with qualified nurses to take care of your family members with medical needs

के तपाईंको घरमा कोही बिरामी हुनुहुन्छ ? हेरबिचार गर्ने नर्स हरुको अवस्यक्ता छ ? हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस । दक्ष नर्स हरु आएर तपाईंको घरमा नै बिरामिको हेरबिचार गर्नेछन । Phone for details :9861389485

naxal

Kathmandu, Nepal

Call 986-1389485