Suvadin, Home

Cover Image

लोकसेवा तयारी विशेष : हरेक दिन १० प्रश्‍नोत्तर

१)नेपालको वर्तमा२०७२ न संविधान कहिले घोषणा भएको हो ?

असोज २ गते

२)नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संघिय प्रतिनिधि  सभा कति सदस्ययीय हुने व्यबस्था छ ?
     
२७५

३)नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ?

७९

४)नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ?

५)संवैधानिक निकायहरु कतिवटा रहेका छन् ?
     
१३

६)नेपालको संविधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यपस्था कुन भागमा गरिएको छ ?
     
२१

७)अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको आयुक्त हुन कति शौक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्छ ?
 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको 

८)महालेखा परिक्षक सम्बन्धि व्यवस्था संविधानको कति भागमा गरिएको छ?
 
२२

९)महालेखा परिक्षको नियुक्ति कसरि गरिने व्यवस्था छ ?
 
संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्टपतिबाट

१०) महालेखा परिक्षकको पदावधि नियुक्तिको मिति कति वर्षको हुन्छ?


 

More form the Internet

loading...