Suvadin, Home
NMB Bank Ltd 269k

एक दिन जब म धनी बन्छु नि, तब जाडोमा नुहाउनको लागि एक जना असिस्टेन्ट राख्छु।

कार्यक्षेत्र : बाथरूम।  

काम : दिनको दुई पटक ‘मेरो साटो नुहाउने’। 

 

More form the Internet

loading...