Suvadin, Home

दाँत-मुख कसरी सफा राख्ने ?

एजेन्‍सी । सुन्दर व्यक्तित्वको लागि सुन्दर र स्वस्थ दाँत पहिलो पहिचान हो । सफा दाँतको लागि उचित ध्यान र स्याहार पनि आवश्यक छ । दाँतका साथै गिजासम्म राम्रोसँग सफा गर्नु पर्छ । यी केही तरिकाले स्वस्थकर दाँत पाउन सकिन्छ । ब्रस गर्ने यी तरिका १) दाँत दिनमा २ पटक ब्रस गर्ने ब्रस गर्ने क्रममा...
DilipKarki   270   0
Aug 10, 2019
दाँत-मुख कसरी सफा राख्ने ?